Premac spol. s r. o.

Vulkano®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby Vulkano® sa kladú rovnobežne. Pritom vznikajú rovnaké 200 mm šírky riadkov. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne. Jednotlivé formáty musia byť farebne zmiešané. Jednoduché pravidlo: Vedľa už položeného prvku položte podľa možnosti prvok s iným farebným odtieňom.

Na dosiahnutie rovného okraja je nutné dlažbu odrezať.