Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Žľabová tvárnica

Žľabovka plytká sa používa na odvádzanie zrážkových vôd najmä zo spevnených plôch, komunikácií a ciest. 

Žľaby je možné ukladať do betónového alebo štrkového lôžka. Jednotlivé tvárnice sa spoja dorazením nasucho a spoje sa vyškárujú riedkou cementovou maltou. Po zaškárovaní tvoria tvárnice jednoliaty celok. 
Žľaby je možné ukladať aj do oblúkov. Bez úpravy rezaním je možné vytvárať oblúky pri otvorení škáry max. 10 mm. Pri požiadavke na menšie polomery je nutné tvárnice upraviť rezaním.