Premac spol. s r. o.

Stavba

predstavuje prvky pre hrubú stavbu. Patrí sem ucelený stropný systému a murovací materiál na rôzne účely použitia.