Premac spol. s r. o.

Infraštruktúra

betónová dlažba a obrubníky, ktoré sa vďaka svojím vlastnostiam a jednoduchým tvarov využívajú hlavne na dláždenie veľkých plôch. Sú vodné pre budovanie námestí, peších a obytných zón, chodníkov, parkových úprav a cestných komunikácií.