Premac spol. s r. o.

Prídlažba

Technika Dlažba

Technika Dlažba

Pre vysoko zaťažované plochy nákladnými vozidlami s hmotnosťou nad 3,5 tony.
Na plochy pojazdné vozidlami s hmotnosťou do 3,5 tony.
Pri výrobe je do betónovej zmesi primiešaná vnútorná hydrofobizácia. Tá výrazne redukuje nasiakavosť prvku voči dažďovej vode a zemnej vlhkosti, čím sa zamedzuje tvorbe výkvetov. Hydrofobizácia taktiež zlepšuje mrazuvzdornosť a odolnosť voči posypovým soliam.
Produkt je mrazuvzdorný a odolný voči chemickým rozmrazovacím látkam.
Výroba a kontrola našich produktov zodpovedá európskym normám.

Hladký povrch, vysoký stupeň odolnosti proti oderu

Hrúbka dlažby 8 cm

Vysokopevnostná betónová dlažba využívaná v rámci dopravných stavieb ako Prídlažba pozdĺž cestných obrubníkov na strane komunikácie.

Dlažba pre efektné varianty pokládky. Betónové dlaždice z prostého dvojvrstvového vibrolisovaného betónu s fázou po okrajoch. Povrch je hladký uzavretý.

Vysoká pevnosť, odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam a nízka obrusnosť povrchu. Pre ideálne spojenie medzi obrubníkom a povrchom komunikácie


Farby prezentovaných produktov sa môžu líšiť od skutočnosti
v dôsledku výrobnej technológie a techniky výroby fotografií.