Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Debniaca tvárnica

Debniace tvárnice je možné použiť ako stratené debnenie na vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny.

Debniace tvárnice sa používajú na steny suterénov, základy, sokle, šachty, steny bazénov, oplotenia, oporné múry a pod. Tvárnice sú vyrobené z prostého betónu s priebežnou dutinou pre výplňový betón a s drážkou na uloženie výstuže.
V ponuke sú aj debniace tvárnice pilierové, ktoré slúžia na vytvorenie pilierov a stĺpov.

Debniace betónové tvárnice a ich výhody

  • jednoduchá suchá montáž
  • presné ukladanie
  • dobrá priľnavosť omietky
  • úspora debnenia, času a nákladov
  • deliteľné a koncové tvárnice sú v každej palete (okrem DT40)
  • žiadne debnenie, úspora času
  • tvárnice je možné upravovať sekaním, vŕtaním, frézovaním
  • pracovný čas na zhotovenie 1 m2 steny vrátane výplňového betónu je 0,6 až 1,1 hod.

Betónové debniace tvárnice sú vhodné

predovšetkým pre steny pivníc, základov, stratené debnenie, výstavbu stien bazénov, oplotenie, oporné múry, vytvorenie betónovej resp. železobetónovej steny. Pre vytvorenie vhodných stĺpov a pilierových riešení sú vhodné pilierové debniace tvárnice.
Každý stavebný materiál je špecifický svojimi vlastnosťami, ktoré nám v  niečom môžu vyhovovať a v niečom nie, preto sa pri výstavbe ekologických domov odporúča vzájomná kombinácia jednotlivých ekologicky nezávadných stavených prvkov.