Premac spol. s r. o.

Parkujte ekologicky

Vhodné na príjazdovú cestu alebo parkovacie miesto, vytvoria pevnú no zároveň drenážnu plochu.

Reč je o ekologických dlažbách, obzvlášť šetrných k životnému prostrediu. Vďaka premysleným tvarom a otvorom, umožňujú rýchle presakovanie dažďovej vody podložím, späť do zeme. Neutesňujú vydláždený povrch tak ako klasické dlažobné kocky, ale svojím vysokým percentom vsakovacej plochy sú dostatočne priepustné.

Prejdite sa vývojom našich ekologických dlažieb a vyberte si tú, na ktorej zaparkujete u vás doma.

terasová platňa Granite

Tvarovaný povrch dlažby Erba s priesakovými otvormi kombinuje súčasný tvar s prírodnou zeleňou.Eko plocha ~ 16 % vsakovacej plochy.

Eko dlažba Erba
Eko dlažba Extrano

Dlažbou Extrano docielite zdanie veľkosti aj na malom priestore. Vďaka patentovanému dizajnu premyslených odvodňovacích drážok. Eko plocha ~ 11 % vsakovacej plochy.

Nepravidelné tvary dlažby Poligono® s rôzne rozmiestnenými pohľadovými špárami patria do štýlových priestorov. Eko plocha ~ 13 % vsakovacej plochy.

Eko dlažba Poligono
Eko dlažba Terrturana

Tradičný tvar mačacej hlavy dlažby Terrturana zaručene odvádza dažďovú vodu. Eko plocha ~ 9,4 % vsakovacej plochy.

Pri dlažbe Siko® je dažďová voda rýchlo odvádzaná do podložia kanálikom na spodnej hrane dlažobnej kocky, vďaka patentovaným dištančným výstupkom po jej obvode. Eko plocha ~ 9,4 % vsakovacej plochy.

Eko dlažba Siko
Eko dlažba Vega

Dlažba Vega plochu nielen zatrávňuje, ale zároveň aj spevňuje. priebežne štvorhranné otvory dokonale odvádzajú dažďovú vodu. Eko plocha ~ 40 % vsakovacej plochy

Súvisiace produkty