Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Profil spoločnosti

Výrobca betónovej dlažby, prvkov záhradnej architektúry a stavebných materiálov.

Spoločnosť Premac, spol. s r. o. už od roku 1991 úspešne pôsobí na slovenskom stavebnom trhu. Od roku 2003 sme členom medzinárodnej skupiny CRH so sídlom v írskom Dubline, ktorá patrí medzi svetových lídrov v oblasti výroby stavebných materiálov

Premac je najväčším výrobcom exteriérových zámkových dlažieb na Slovensku a vďaka kvalite a širokému sortimentu výrobkov patrí medzi lídrov - výrobcov exteriérových betónových dlažieb, prvkov záhradnej architektúry a stavebných materiálov.

V spolupráci so svojimi obchodnými partnermi sa aktívne podieľa na realizácii významných stavebných projektov nielen doma, ale aj  zahraničí.

Tri výrobné závody v Bratislave, Zvolene a Košiciach vyrobia na plnoautomatizovaných linkách každoročne tisíce m2 dlažieb a stropov. 

Systém riadenia kvality

Spoločnosť Premac riadi všetky procesy výroby a predaja podľa noriem Systému manažérstva kvality certifikovaného v roku 1998 podľa STN EN ISO 9002, ktorý bol postupne prepracovaný a zlepšovaný podľa požiadaviek normy STN EN ISO 9001.

Podnikateľské ciele 2013Podnikateľské ciele 2013
Súbor na stiahnutie
Politika kvality 2018Politika kvality 2018
Súbor na stiahnutie
Politika BOZP 2013Politika BOZP 2013
Súbor na stiahnutie
Politika bezpečnosti a zdraviaPolitika bezpečnosti a zdravia
Súbor na stiahnutie

Výrobky pre úpravu spevnených plôch a betónové prvky záhradnej architektúry

zahŕňajú exteriérové zámkové dlažby, platne, palisády, obrubníky, svahové oporné systémy a plotové tvárnice. Dlažby Premac dnes slúžia ľuďom po celom Slovensku. Svedčia o tom zrekonštruované námestia, pešie zóny, chodníky, parkoviská, exteriéry nákupných centier i okolia rodinných domov.

Betónové výrobky pre hrubú stavbu

Druhú skupinu tvoria výrobky pre realizáciu hrubých stavieb – murovacie tvárnice, stropné systémy a zvárané nosníky. Veľké možnosti uplatnenia od individuálnej výstavby až po veľké polyfunkčné budovy majú vysoko efektívne stropné systémy Premaco.

Výrobky pre diaľničný a železničný program

Samostatnú skupinu produktov predstavuje diaľničný a železničný program – nástupištné hrany a rampové prefabrikáty, priekopové tvárnice, svahové oporné systémy. Produkty diaľničného a železničného programu si nachádzajú uplatnenie pri budovaní stredoeurópskeho železničného a diaľničného koridoru, pri postupnej modernizácii a prestavbe železničných tratí a staníc, v súlade s požiadavkami medzinárodnej dohody AGTC o železničných magistrálach.

Inšpirácia a kvalitný servis

V snahe priblížiť sa k zákazníkom Premac ponúka prezentáciu svojich výrobkov v rôznych variáciách naživo v exteriéri. Na open air výstavných plochách v Bratislave, vo Zvolene a v Košiciach je možné sedem dní v týždni načerpať inšpiráciu z ponúkaných riešení stvárnenia spevnených plôch.

Filozofia spoločnosti

Dlhodobou filozofiou spoločnosti je uspokojovanie potrieb zákazníkov.
Využívaním globálnych koncernových skúsenosti z oblasti vývoja, kvality ochrany životného prostredia ako aj dizajnu sa snažíme nielen vyrábať výrobky ktoré spĺňajú podmienky vysokokvalitného bývania ale poskytovať aj služby, ktoré sú základom dobrého vzťahu s našimi partnermi. Našim cieľom je aby naša dlažba prinášala tie správne „Nápady z betónu".