Premac spol. s r. o.

Podkladová platnička

Plastová podkladová platnička pre terasové platne
Pre šírku škáry 3 mm, výška 8 mm, Ø 125 mm.Spotreba podkladných platničiek
- terasové platne 40x40 cm: 6,25 ks/m2
- terasové platne 50x50 cm: 4,00 ks/m2

Upozornenie
Spôsob kladenia na podkladové platničky nie je vhodný pre veľkoformátové terasové platne so stranou dlhšou ako 50 cm.