Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Klasiko® 6/8

Dlažba pre funkčnú úpravu plôch. Odľahčený vzhľad zámkovej dlažby Klasiko pôsobí veľmi elegantne a nerušivo vďaka jednoduchým tvarom a klasickej línii.

Dlažba Klasiko 6 cm je bezproblémovo zjazdná pre osobnú dopravu.

Klasiko 10 x 10 cm
Klasiko 20 x 10 cm
Klasiko 20 x 20 cm

Dlažba Klasiko 8 cm je vhodná pre funkčnú úpravu plôch a zjazdná pre nákladnú dopravu.

Klasiko 8 10x10 cm
Klasiko 8 20x10 cm
Klasiko 8 20x20 cm

Jednoduché tvary a línie

Čisté línie, jednoduchý tvar, umožňujú vytvoriť množstvo vzorov a zaujímavo pôsobiacu plochu. Vzory na ploche je možné vytvárať kombinovaním farebných tvaroviek. Samotný tvar dlažby poskytuje výrazné architektonické členenie plochy. 

 • systém vymedzovacích výčnelkov
 • odolnosť proti pošmyknutiu
 • univerzálnosť použitia
 • hospodárnosť a trvanlivosť
 • pestrofarebnosť zámkovej dlažby

Farebnosť - ekonomická dlažba Klasiko

* piesková - len Klasiko 20/10 cm, výška 6cm / len na špeciálnu objednávku/

Klasiko bezškárové

Klasická línia bez škár vhodne dopĺňa zámkovú dlažbu Klasiko. Uplatnenie si nájde pre dláždené plochy na parkoviskách, pre terasy, záhradné cesty, chodníky a cyklotrasy.

Klasiko bezškárové
Klasiko bezškárové

Nízka hlučnosť nákupných vozíkov

Povrch bez skosení s ostrou hranou je zvlášť vhodný pre pojazd pneumatikami, znižuje ich hlučnosť a opotrebovanie. Takisto je možné použitie aj pri nákupných strediskách.

Zaťažiteľnosť dlažby

 • hrúbka 6 cm - osobná doprava
 • systém vymedzovacích výčnelkov
 • povrch bez drážok
 • odolnosť proti pošmyknutiu
 • voľný pohyb a nízka hlučnosť nákupných vozíkov
 • univerzálnosť použitia
 • hospodárnosť a trvanlivosť

Farebnosť - dlažba Klasiko bezškárové