Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Na životnom prostredí nám záleží

Neustále inovujeme naše procesy a hľadáme možnosti, ako pristupovať k výrobe a produkcii výrobkov v súlade so stratégiami presadzovania udržateľného rozvoja a environmentálnej politiky. 

Prístupom však všetko iba začína. Našim hnacím motorom je zodpovednosť a dlhodobá snaha o zavádzanie ekologických riešení. Zmeny aplikujeme v rôznych oblastiach – či už je to optimalizácia postupov, znižovanie odpadov alebo recyklácia. Vďaka nim aktívne budujeme malé kroky na to, aby boli výsledkom našej práce produkty, ktoré sú nielen kvalitné, ale i vytvorené s čo najmenšou škodou na životnom prostredí. 

Stabilné hodnoty

Spoločný zodpovedný prístup

Náš postoj sa prejavuje v rôznorodých oblastiach. Markantne zasahuje sekciu výroby betónových dlažieb, platní, plotov a ostatných výrobkov. Zodpovedné riešenia však vyhľadávame aj mimo výrobných hál.

Spoločný zodpovedný prístup

Betón je najviac využívanou surovinou v rámci našej produkcie. Donedávna bolo našou primárnou prioritou najmä zabezpečenie jeho vysokej kvality. Vďaka zmenám súvisiacim so spoločenským prístupom sme si pridali novú prioritu; a tou je ekologický aspekt. Vyvinuli sme novú receptúru, v ktorej používame farby a prísady šetrnejšie k prírode. Táto receptúra žiadnym spôsobom neznižuje kvalitu betónu.

Pri výrobe sa častokrát stáva, že nie je možné využiť celú paletu. Dôvodov môže byť viacero – či už je to poškodenie výrobkov pri manipulácii alebo prebytok výrobkov. Dobrovoľne sme sa zaviazali k 100 % využitiu každého betónového výrobku, a to v podobe recyklátu. To znamená, že dávame druhú šancu aj výrobkom, ktoré by inak skončili na skládke alebo v odpade. 

V rámci produkcie sa snažíme zefektívniť výrobu na maximum tak, aby sme okrem spalín z kúrenia neuvoľňovali do ovzdušia žiadne nečistoty. Vďaka tomuto kroku minimalizujeme vypúšťanie skleníkových plynov pri celom procese výroby. Pri výrobe využívane aj tzv. alternatívy suroviny, ktoré svojim špecifickým zložením nahrádzajú prírodné suroviny, ktoré by sa inak museli ťažiť z prírody. Často ide o odpad, ktorému tak dávame druhú šancu na úžitok. Všetky postupy sú schválené a podliehajú legislatívnym normám. Aj takto prispievame k znižovaniu CO2

Triedenie odpadov

Podnikáme všetky potrebné kroky k tomu, aby sme zamedzili odpadom pri balení a následnej preprave. V tomto prípade bolo dôležité uistiť sa, že pri preprave nepríde k poškodeniu žiadneho materiálu. Dokázali sme obmedziť využívanie plastových obalových materiálov a zabezpečiť, aby sa k zákazníkom stále dostali v perfektnom a nepoškodenom stave. 

V rámci zákona o odpadoch si plníme povinnosť rozšírenej zodpovednosti výrobcov - dohliadať na to, čo spôsobujú naše výrobky a obaly, v ktorých sú zabalené aj po tom, keď boli predané zákazníkovi a následne, keď sa z nich stali odpady. Preto financujeme triedený zber prostredníctvom organizácie zodpovednosti výrobcov OZV NATUR-PACK.

Aktivity spojené s ekológiou a ochranou prostredia vyhľadávame nielen počas procesu výroby. Vo všetkých našich priestoroch realizujeme separovaný zber odpadu. Nájdete u nás dokonca aj miesto na zber použitých batérií a iného elektroodpadu, ktorý by mohli inak skončiť v zmiešanom odpade. Túto aktivitu vykonávame v spolupráci s organizáciou SEWA.

S ohľadom na životné prostredie

Iným problémom, s ktorým sme dlhodobo zápasili najmä v kanceláriách, bola tlač dokumentov. Keďže obmedzenie tlače častokrát možné nie je, rozhodli sme sa o využívanie papiera s certifikátom FSC. FSC súvisí s dlhodobou udržateľnosťou lesov; zaručuje, že drevo bolo vyťažené zodpovedne vzhľadom ku komunite a prostrediu. S radosťou teda môžeme tvrdiť, že všetky naše katalógy ale i bežná papierová dokumentácia sú tlačené s ohľadom na životné prostredie. 

Ekologické výrobky s vysokou priepustnosťou vody

Environmentálne orientovaný postoj sme posunuli ešte ďalej a vytvorili sme rad eko dlažieb. Tieto dlažby v sebe spájajú harmóniu medzi zachovaním štýlu a dizajnu, praktickosťou a minimálnym zaťažovaním životného prostredia. Ich benefitom, rovnako ako pri iných betónových prvkoch PREMAC, je dlhodobá životnosť. Navyše, táto dlažba vytvorí pevnú no zároveň drenážnu plochu (vďaka svojim špeciálnym otvorom) a tak sa voda nezachytáva na povrchu, ale odteká späť do podložia. 

Ekologické výrobky

Našim dlhodobým cieľom je neustále dopĺňať rad aktivít, ktorými môžeme pozitívne ovplyvniť dopad firmy na životné prostredie. Uvedomujeme si totiž, že rozhodnutia, ktoré urobíme dnes, ovplyvnia naše zajtrajšky.