Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Vega

Betónové zatrávňovače majú ~ 40% vsakovacej plochy. Vegetačné dlaždice ochránia trávnik a zefektívnia využitie vášho dvora a parkovacieho priestoru. Zatrávňovacia dlažba plochu nielen zatrávňuje, ale zároveň aj spevňuje.

Veľkoformátová betónová eko dlažba

Betónový zatrávňovač Vega unesie vaše auto. Ideálna dlažba na príjazdy do garáží, alebo na parkoviská vytvára pevnú, zatrávnenú plochu.

Tvarovky majú priebežne štvorhranné otvory, ktoré slúžiana zatrávnenie, resp. vyplnenie štrkom. Tvarom rovného okraja ich možnokombinovať s ľubovoľnými dlažbovými tvarovkami.

Možnosťpoužitia aj na spevnenie svahu s miernym sklonom.

Zatrávňovacia dlažba

Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie, predovšetkým  tam, kde je potrebné opticky viditeľné označenie, oddelenie plôch. 

Zatrávňovačky - eko dlažba na parkoviská

Vegetačné dlaždice sa používajú tiež vtedy, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu, resp. pojazdnú časť. Takto vydláždené plochy tiež riešia problém s odvodnením parkoviska.

Zaťažiteľnosť eko dlažby

  • betónové zatrávňovače hrúbky 8 cm pre osobnú dopravu
  • tráva a autá spolu
  • zatrávňovacia dlažba je ekonomickým riešením parkovacej plochy
  • ekonomické strojné kladenie
  • odvedenie povrchovej vody
  • zatrávňovacia eko dlažba je zaťažiteľná vozidlami do 3,5t