Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Príjem a výdaj paliet

Postup platný pri výdaji, príjme a kontrole paliet v spoločnosti Premac.

Spoločnosť Premac sa zaväzuje spätne odkúpiť od kupujúceho nepoškodené vratné palety za cenu 13,5 € bez DPH počas nasledujúcich 9 mesiacov od príslušnej dodávky tovaru, maximálne však v takom množstve, v akom boli kupujúcemu vyfakturované. Po lehote 9 mesiacov spoločnosť Premac nie je povinná tieto palety odkúpiť.

Kontrola paliet

Odchádzajúce palety s výrobkami sú kontrolované a v prípade ak je paleta poškodená je takáto paleta farebne označená a nie je zákazníkovi fakturovaná.

V prípade, ak zákazník zistí po dodaní materiálu, že niektorá z paliet je poškodená (viď nižšie možné typy poškodení) a nie je farebne označená spoločnosťou Premac, je potrebné takéto palety nafotiť a informovať spoločnosť Premac. V prípade uznania poškodenia budú takéto palety dobropisované.

Palety sú pri vrátení kupujúcim kontrolované a preberané výlučne na sklade spoločnosti Premac povereným pracovníkom do 2 pracovných dní. Palety neuznané za nepoškodené je kupujúci povinný spätne prevziať do 10 dní od výzvy. Po márnom uplynutí tejto lehoty je spoločnosť Premac oprávnená palety na náklady kupujúceho zlikvidovať.

Palety pri vrátení musia byť roztriedené podľa typov a uložené na seba, nie otáčané do seba.

Neakceptovateľné chyby paliet

Za poškodené sa považujú najmä také palety, ktoré majú aspoň jednu z nasledovných vád: jedna z dosiek alebo zvlakov chýba, prípadne je šikmo alebo je zlomená; krajné dosky ložnej alebo opornej podlahy sú odštiepené tak, že je vidieť na jednej doske dva a viac spojovacích klincov alebo na viac doskách jeden alebo viac spojovacích klincov; jeden alebo viac hranolčekov chýba, je zlomený alebo odštiepený tak, že je viditeľných viac ako jeden spojovacích klincov; podstatné značky chýbajú alebo sú nečitateľné; paleta má neprípustné diely (najmä slabé, úzke, krátke dosky alebo hranolčeky, neskosené hrany alebo rohy); celkový stav paliet je zjavne zlý (najmä napuchnuté a hnilé prvky, odštiepenie na viacerých doskách alebo zvlakoch); je zjavne narušená celková pevnosť a stabilita paliet; palety sú znečistené od betónu alebo zafarbené.

Poškodené hranoly, viditeľné klince

Odštiepená, zarezaná alebo chybná ložná doska

Zafarbené alebo znečistené palety

Akceptovateľné chyby paliet

Lokálne ulomená alebo opotrebovaná hrana dosky
Trčí maximálne 1kliniec, doska nesmie byť zlomená!

Prasklina v hranole
Hranol musí byť súdržný!

Povrchové poškodenie plochy hranola
Hranol musí byť súdržný!

Praskliny v doske
Nesmie trčať klinec, ak áno zatĺcť. Doska musí držať pevne na palete ako celok. Naštiepená časť sa nesmie pri ďalšej manipulácii uvoľňovať alebo uvoľňovať klince.

Lokálne zafarbenie malej časti na palete