Premac spol. s r. o.

Grafická podpora pre projektantov

V rámci technickej pomoci projektantom máme pripravenú pomôcku na uľahčenie projektovania dláždených plôch v programe Autocad.

Priložený súbor obsahuje množinu šraf pre niektoré typy dlažieb z našej ponuky. Veríme, že Vám táto pomôcka výrazne uľahčí prácu a prispejete tak k skvalitneniu projektov. Šrafúry sú definované v metroch, takže ak máte výkres v milimetroch, musíte zvoliť mierku 0.001.

Súbory z archívu musíte prekopírovať do pod-adresára "Support" v adresári, v ktorom máte nainštalovaný program Autocad. Šrafúry sú kompatibilné so všetkými verziami programu Autocad. Používanie takto nainštalovaných šrafúr je jednoduché. V rámci dialógového okna príkazu šrafovania si z ponuky vyberte užívateľsky definované šrafy a do okienka doplňte príslušný názov šrafúry (napr. "kor-p12").