Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Grafická podpora pre projektantov

V rámci technickej pomoci projektantom sme pripravili pomôcku na uľahčenie projektovania dláždených plôch v programe Autocad. Priložený súbor obsahuje množinu šrafúr pre niektoré typy dlažieb ponúkaných spoločnosťou Premac.

  Skôr ako budete môcť využívať tieto šrafúry, musíte súbory z archívu (vytvoreného programom ZIP) prekopírovať do podadresára "Support" v adresári, v ktorom máte nainštalovaný program Autocad (napr. C:Program FilesAutocad R14Support). Šrafúry sú kompatibilné so všetkými verziami programu Autocad. Používanie takto nainštalovaných šrafúr je jednoduché. V rámci dialógového okna príkazu šrafovania si z ponuky vyberte "užívateľsky definované šrafy" (v anglickej verzii "custom pattern") a do okienka doplňte príslušný názov šrafúry (napr. "kor-p12"). Šrafúry sú definované v metroch, takže ak máte výkres v milimetroch, musíte zvoliť mierku 0.001.

Dúfame, že Vám táto pomôcka výrazne uľahčí prácu a prispejete tak k skvalitneniu Vašich projektov.

Šrafy Šrafy