Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Pokládka zámkovej dlažby

Dôležitou súčasťou životnosti betónovej dlažby je správne pripravená podkladová vrstva a správne vykonaná pokládka dlažby. Pri stavbe, či rekonštrukcii sa pokládka dlažby robí až po dokončení všetkých prác na dome, či v jeho okolí, aby sa predišlo k jej znehodnoteniu.

Ako položiť zámkovú dlažbu

Ukladanie betónovej dlažby sa nezaobíde bez dodržania základného postupu. Pokládka môže byť ručná alebo mechanická. Kombinácia oboch je neodmysliteľná a prebieha súčasne zároveň. Mechanická sa z pravidla používa na veľké rovné plochy, kde je možnosť uložiť 300 - 800 m2 dlažby denne, čo predstavuje až 45 ton. Ručné uloženie zámkovej dlažby si vyžadujú hlavne záhyby a okraje.
Pri výbere myslíme na dlažbu ako harmonický celok. Zodpovedať by mala architrktúre budovy, v súlade s okolím. Jej tvar, farby, povrch, hrany, vhodný spôsob pokládky: 

  • pravidelná pokládka zámkovej dlažby
    (riadková väzba)
  • nepravidelná pokládka zámkovej dlažby
    (divoká pokládka)
  • nesymetrická pokládka zámkovej dlažby

Správny podklad dlažby je dôležitý

Betónové dlažbové prvky - ak sú správne položené - sa dostávajú cez výplň škáry do elastickej väzby so susednými pvkami. Individuálne pôsobiace zaťaženie z prejazdu na dláždenie sa tak plošne prenáša na podklad. Preto platí staré pravidlo: Dlažba môže byť len taká dobrá, ako dobrý je podklad. 

Správny podklad dlažby je dôležitý

Pretože zlyhanie nosnej vrtvy musí mať automaticky vplyv na dlažbu. Elastická väzba cez intaktnú škáru síce zvyčajne zabraňuje zničeniu podkladu, ale možné deformácie podkladu sa i napriek tomu môžu na dlažbe prejavovať.  Podklad sa ukladá v tzv. mrazuvzdornej vrstve na vopred zhutnený základ a mal by sa pri zhotovovaní chrániť pred mrazom. 
Hrúbka podkladu závisí okrem základu  (prírodnej pôdy) predovšetkým tiež od pôsobenia mrazu a očakávaného dopravného zaťažena. Pre spevnenie chodníkov alebo povrchov v súkromnej sfére má hrúbka cca 20 cm všeobecne dostatočnú nosnú kapacitu. Pri silnejšie zaťažených dopravných plochách sa zvyčajne vyžaduje hrúbka podkladu 30 - 40 cm.

Použitý by mal byť mrazuvzdorný materiál, vytriedený podľa zrnitosti 0-32 mm zo štrku, kameniva a pod. Tento materiál je treba naniesť v jednej výške a v rovnakej rovine a sklone, akú má mať navrhovaná dlažba, a stabilne zhutniť.

Najvhodnejšie zhotovenie dlažbového lôžka

pokládka dlažby - na spevnený podklad sa nanesie podložie

Na spevnený podklad sa nanesie podložie hrubé 3-5 cm - drvené kamenivo frakcie 4-8 mm. Podložie sa pomocou profilov stiahne takým spôsobom, že sú dlažbové prvky pred osadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie zostane najprv nezhutnené, aby sa tolerancie súvisiace s výrobou dlažbových prvkov pri neskoršom zhutňovaní povrchu mohli kompenzovať. Dlažbové lôžko musí vykazovať rovnakú hrúbku. Výškové rozdiely v podklade sa musia najprv vyrovnať nemrznúcim materiálom.

Pokládka dlažby

Pokládka zámkovej dlažby sa vykonáva ''ponad hlavu'', t.j. už z položenej plochy tak, že sa na podložie pri tom nevstupuje

Už v priebehu dodávky by sa dodané prvky mali skontrolovať, či sú v súlade s objednávkou, resp. s údajmi v dodacom liste. Pri údajoch o spotrebe materiálu z výroby je zahrnutý škárový rozostup 3-5 mm, ktorý je bežný v zmysle pokynov pre pokládku (škárovací materiál frakcie 0/2-4 mm). Dodávku je treba skontrolovať, či nevykazuje poškodenie prepravou, vizuálne chyby a pod. Sťažnosti kôli viditeľným chybám po pokládke nemožno prijať. Ukladanie dlažby sa v zásade vykonáva ponad hlavu, t.j. už z položenej plochy tak, že sa na podložie pri tom nevstupuje.

Dôležité:
Tam, kde sa vyskytuje väčšie dopravné zaťaženie, je potrebná pokládka dlažby do kríža. Pri pokládke jednotlivých dlažbových prvkov je potreba dodržiavať škárový rozostup s veľkosťou rastra 3-5 mm. 

Kladač na stavenisku je zodpovedný za to, že vyššie uvedené škáry budú dodržané. Ani z výroby vytvarované dištančné telieska na dlažbových prvkoch nie sú náhradou za normálny rozmer škár. Tieto sú navrhnuté tak, aby sa zabrániloškrípavému dosadnutiu jednej dlaždice na druhú a tým aj nadmernému opotrebeniu hrán. Lícovaný priebeh dlažbových prvkov by mal byť pravidelne kontrolovaný pomocou šnúry alebo pravítka a v prípade korigovaný. Okrem toho platí základné pravidlo:
vždy klásť dlaždice zmiešané z cca 3 paliet. Je to jediný spôsob, ako sa vyhnúť výrazným rozdielom vo farbe, pretože na základe ich prírodnej suroviny zostanú dlažbové prvky prírodným produktom a tým prirodzene podliehajú určitým zmenám vo farbe. Odtiene aj pri jednofarebných povrchoch vplývajú na oživenie plochy.

Vibrovanie spevneného povrchu, výplňový materiál

vibrovanie dlažby

Vibrovanie dlažby môže byť vykonané iba na suchom povrchu a pred jeho použitím. Pred vibrovaním majú byť medzery úplne vyplnené a dlažba dôkladne vyčistená. Celý povrch dlažby sa potom rovnomerne vibruje na požadovanú stabilitu pomocou vibrátora s gumovou podložkou. Ak neexistuje bočné lemovanie obrubníkmi, musí sa spevnená plocha v každom prípade zaistiť pred vibrovaním proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní môže byť potrebné doplniť medzery opätovným vtieraním vhodného materiálu, prípadne nasýtením vodou. V žiadnom prípade by nemal byť vyplňovací materiál ponechaný na povrchu dlažby.