Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Parkový

Betónové obrubníky slúžia na spevnenie okrajov plôch vytvorených zo zámkových dlažieb a betónových dlaždíc.
Majú hrúbku 5 cm, pohľadová hrana je klasická oblúková, alebo rovná, spájajú sa perodrážkou.
Pevnejšie obrubníky majú hrúbku 8 cm a spájajú sa na rovnú škáru.

Ukončenie dláždených plôch, ukončenie a ohraničenie prevýšení chodníkov, záhradných ciest, parkovacích a príjazdových plôch, terás a pod.

Parkové obrubníky a ich prednosti:

  • jednoduchý a efektný vzhľad
  • nízka hmotnosť
  • ľahká manipulácia
  • mnohostranné použitie