Premac spol. s r. o.

Zelený certifikát za zber elektroodpadu

Pristupujeme zodpovedne k ochrane životného prostredia aj zberom elektroodpadu.

Získali sme zelený certifikát za odovzdaný elektroodpad a použité batérie v roku 2020 a aj 2021.

zelený certifikát za odovzdaný elektroodpad a použité batérie za rok 2021
zelený certifikát za odovzdaný elektroodpad a použité batérie za rok 2020

Certifikát je potvrdením, že naša spoločnosť pristupuje zodpovedne k ochrane životného prostredia správnym triedením elektroodpadu a jeho ekologickej recyklácie.

Na bezplatný odvoz elektroodpadu a použitých batérií z našich priestorov využívame služby organizácie SEWA.