Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Pravidlá pri nakladaní a expedovaní tovaru

Stručný prehľad pravidiel platných pri nakladaní a expedovaní tovaru v spoločnosti Premac. Bezpečné naloženie tovaru je definované v zmysle platných pravidiel BOZP ako postup, pri ktorom nie je ohrozené zdravie a nemôže dôjsť k ujme na majetku.

Do všetkých výrobných závodov Premac je dovolený vstup pre potreby nakládky a vykládky tovaru, len osobám jasne a preukázateľne oboznámeným so všetkými BOZP požiadavkami našej spoločnosti.

Balenie expedovaného tovaru

Tovar sa nakladá výhradne v obale podľa baliaceho predpisu na palete,príklady balenia sú nasledovné:

Nakladanie tovaru

Tovar nakladajú len poverení pracovníci vysokozdvižnými vozíkmi.

Dopravné prostriedky, spĺňajúce základné požiadavky na bezpečnú nakládku

Ložná plocha vozidla musí mať veľkosť pre bezpečné naloženie minimálne jednej europalety vysokozdvižným vozíkom. Vozidlá na ktoré bude vykonaná nakládka tovaru musia mať bočné steny a predné a zadné čelá.

Dopravné prostriedky, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú nakládku

Je zakázané nakladať tovar do vozidla, ktorého technický a konštrukčný stav nedovoľuje bezpečnú nakládku tovaru vysokozdvižným vozíkom a/ alebo nie je vhodné na prepravu tovaru.

Vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú nakládku
Vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú nakládku
Vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú nakládku
Vozidlá a prípojné vozidlá, ktoré nespĺňajú požiadavky na bezpečnú nakládku

Kontrola a upevňovanie nákladu

Tovar je expedovaný len po dôkladnej kontrole a musí byť riadne zabezpečený proti posunu certifikovanými prostriedkami: upínacie popruhy, protišmykové podložky,ochranné rohy. Pri upevňovaní tovaru musí byť dodržaná norma STN EN 12640. Zistené nedostatky budú riešené okamžite na mieste a tovar nebude expedovaný.

Bezpečná doprava

Realizácia správnych a zákonom predpísaných opatrení pre zaistenie nákladu patrí k základným princípom filozofie našej spoločnosti. Preto vyžadujeme od všetkých vodičov nákladných vozidiel, že budú o týchto opatreniach informovaní a budú ich aj príslušne uplatňovať v praxi.

Keďže je pre nás dôležitá bezpečnosť každého nášho zákazníka, upozorňujeme na vývesných tabuliach vo všetkých našich závodoch na základné princípy zaistenia nákladu a na ich dodržiavanie. V prípade nedodržiavania týchto princípov sú uplatňované príslušné opatrenia a sankcie.