Premac spol. s r. o.

Bezpečná doprava

Realizácia správnych a zákonom predpísaných opatrení pre zaistenie nákladu patrí k základným princípom filozofie našej spoločnosti. Preto vyžadujeme od všetkých vodičov nákladných vozidiel, že budú o týchto opatreniach informovaní a budú ich aj príslušne uplatňovať v praxi.

Keďže je pre nás dôležitá bezpečnosť každého nášho zákazníka, upozorňujeme na vývesných tabuliach vo všetkých našich závodoch na základné princípy zaistenia nákladu a na ich dodržiavanie. V prípade nedodržiavania týchto princípov sú uplatňované príslušné opatrenia a sankcie.