Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Bezpečná doprava

Dôležité pokyny pre zaistenie nákladu.

Realizácia správnych, zákonom predpísaných opatrení pre zaistenie nákladu patrí k základným princípom filozofie spoločnosti Premac, spol. s r. o. Preto vyžadujeme od všetkých vodičov nákladných vozidiel, že budú o týchto opatreniach informovaní a budú ich aj príslušne uplatňovať v praxi. Sem patria:

Keďže je pre nás dôležitá bezpečnosť každého nášho zákazníka, upozorňujeme na vývesných tabuliach vo všetkých výrobniach Premac, spol. s r. o. na základné princípy zaistenia nákladu a na ich dodržiavanie. V prípade nedodržiavania týchto princípov sú uplatňované príslušné opatrenia a sankcie.