Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Uloženie palisád

Zhotovenie výkopu a betónového lôžka

Do pripraveného výkopu sa pripraví zhutnená nosná vrstva štrku zrnitosti 0-32 mm. Hrúbka sa určí podľa miestnych podmienok a očakávaného zaťaženia.

Na vrchnú nosnú vrstvu sa zhotoví betónové lôžko (min. C16/20), zrnitosti 0/8-0/16, konzistencie K1 v hrúbke 10 až 20 cm, ktoré sa zarovná do roviny zodpovedajúcej plánovanej úrovni vrchnej plochy palisády pri zohľadnení jej výšky.

Uloženie palisád

Palisády sa následne osádzajú výškovo a smerovo zvisle do tohto lôžka. Gumovým kladivom sa korigujú smerové nerovnosti. Na spevnenie bokov sa nanesie betónová zmes v sklone cca 45° pre vy­tvorenie bočnej podpory. Tú ihneď zhutňujeme prepichovaním, aby sa dosiahlo jej spojenie s lôžkom a priľnutie na palisádu alebo obrubník.

Škárovanie

Palisády sa ukladajú bez škár. Vzhľa­dom na materiálové a tvarové tolerancie sa vždy vytvorí škára cca 3 až 5 mm, tá je prirodzená a nebráni riadnemu užívaniu a funkcii palisád.

Zhotovenie stupňov z palisád

S použitím palisád je možné vytvoriť terénne stupne rôznych výšok a sklonov. Plocha nástupníc môže byť zhotovená z dlažbových alebo platňových prvkov uložených do štrkového lôžka, resp. na betónový podklad.

Okrajové ukončenie palisád

Palisády sú v rámci svojej výšky mierne kónické (rozšírenie smerom nadol). Pri uložení tak vzniká malá škára (pozri typový list výrobku –škárovanie). Každú palisádu je preto nutné s vodováhou presne vyrovnať do vertikálneho smeru.

Palisády sa osádzajú do lôžka z prostého betónu konzistencie S1 do hĺbky cca 1/4 až 1/3 celkovej výšky palisády v závislosti od výšky palisád a zaťaženia zo strany zásypu. Zadný výplňový materiál by mal byť odvodnený pomocou drenáže. Pre zabránenie prenikania vody a vlhkosti cez špáry doporučujeme zo strany zásypu použiť izolačnú fóliu.