Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Spevnenie svahu uholníkmi

Zhotovenie základov

Základy do nezamŕzajúcej hĺbky: Pri zakladaní uholníkov Elko® konštrukčnej výšky 105 až 205 cm je potrebne vyrobiť cca 20 až 30 cm hrubú nosnú vrstvu z betónu C12/15. Betónový základ je umiestnený na mrazuvzdornom podklade, ktorý siaha až do nezamŕzajúcej hĺbky min. 80 cm.

Základy do nezamŕzajúcej hĺbky

Jednoduché základy: Podľa zaťaženia môžu byť uholníky Elko® až do konštrukčnej výšky 80 cm priamo položené do zavlhnutého betónu C12/15. Pod cca 10 cm hrubou betónovou vrstvou je potrebné vytvoriť cca 10 cm vrstvu mrazuvzdorného podkladu.

Jednoduché základy

Ukladanie na základ

Manipulácia s uholníkmi sa vykoná pomocou lana uchyteného o závesné oká s vhodnými zdvíhacími mechanizmami. Pri budovaní steny treba zabrániť možnému nárazu päty uholníka na pevný podklad vhodnou elastickou podložkou a možnému otieraniu závesného lana o zvislú stenu dielca vložením hranola medzi lano a zvislú časť uholníka.

Spájanie a ukotvenie jednotlivých uholníkov

Uholníky po vzájomnom spojení a prisypaní výplňovou zeminou tvoria stabilný homogénny oporný múr. Zvlášť pri oporných stenách, ktorých výška presahuje 1 meter, je potrebné vzájomné spojenie realizovať cez oká zabudované v hornej zvislej časti steny. Cez tieto oká sa prevlečie oceľový prút s priemerom 14 mm a vyklinuje.

Vytvorenie rohov

Vonkajší roh 90°: Pre vytvorenie vonkajšieho rohu je vždy potrebný rohový prvok a jeden prvok so skrátenou pätou na 50 cm /na dĺžku päty rohového prvku/. Platí pre uholník s dĺžkou päty dlhšou ako 50 cm. Pre vystuženie rohu je nutné veľkoplošne stabilizovať rohovú plochu vrstvou betónu.

konštrukčná výška: 55 cm až 155 cm
šírka osadenia: 50 cm

Vonkajší roh pozostáva z: 
1 x roh 90° jednodielny
1 x základný diel
1 x základný diel s krátkou pätkou 50 cm

Vonkajší roh 90°

Vnútrorný roh 90°: Vnútorné rohy tupé sa zostavujú zo základných prvkov.

konštrukčná výška: 55 cm až 455 cm
šírka osadenia: 50 cm alebo 100 cm

Vonkajší roh pozostáva z: 
2 x základný diel

Vnútrorný roh 90°