Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Pokládka terasových platní

Zhotovenie podkladovej vrstvy

Na zhutnený základ (prírodnú pôdu) s pozdĺžnym sklonom minimálne cca 0,5 % a priečnym 2 až 3 % sa ukladá nosná podkladová vrstva z kameňa, zrnitosti 0-32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone. Následne je nutné ho zhutniť. Na podkladovú vrstvu sa ukladá povrchová vrstva zo štrkovej drviny 0-16 mm v hrúbke cca 10 cm. Tá musí byť taktiež dostatočne zhutnená. Povrchová vrstva môže vyť zhotovená aj z 10 cm prostého, alebo vystuženého betónu. To závisí od rozsahu zaťaženia a spôsobu uloženia terasových platní.  

Položenie terasových platní do štrkového lôžka

Ak sú ukladané terasové platne do štrkového lôžka, na vrchnú povrchovú vrstvu sa nanesie kamenivo zrnitosti 4-8 mm v hrúbke 3 až 5 cm. Platne sa ukladajú od kraja v smere hotovej plochy s dodržaním škáry minimálne 3 mm. Výškové rozdiely sa vyrovnávajú doklepávaním gumovým kladivom. Škáry sa vyplnia škárovacím pieskom a následne sa terasové platne dôkladne vyčistia. Sú pripravené ihneď k použitiu.

Položenie terasových platní na maltové lôžko

Pri pokladaní do maltového lôžka (piesok zrnitosti 0-8 mm s cementom v pomere 4:1) v hrúbke 3 až 5 cm, terasové platne vkladáme do nestvrdnutej malty. Šírka škár je minimálne 3 mm. Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné celky. Škáry sa po ulože­ní vyplnia škárovacou maltou a terasové platne je potrebné ihneď vyčistiť. Tie nezaťažujeme minimálne 3 dni.

Položenie terasových platní na podkladové platničky

Terasové platne môžu byť ukladané na podkladové platničky, ktoré sú rovnomerne rozložené podľa rozmerov použitých platní  na rovnom podkladovom betóne povrchovej vrstvy. Takto vytvorená plocha je ihneď použiteľná. Spôsob kladenia nie je vhodný pre veľkoformátové terasové platne so stranou dlhšou ako 50 cm.