Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Pokládka betónovej dlažby

Dlažba môže byť len tak dobrá, ako dobre je zhotovená podkladová vrstva. Ak táto zlyhá v dôsledku plošného zaťaženia, nutne sa to prejaví aj na dlažbe. Elastická väzba toto síce dokáže čiastočne eliminovať, nie však úplne zabrániť deformácii.

Zhotovenie podkladovej vrstvy

Podkladová vrstva sa ukladá na zhutnený základ. Hrúbka podkladu závisí od základu (prírodnej pôdy), pôsobenia mrazu a tiež dopravného zaťaženia. Pri chodníkoch je to približne 20 cm. Pri dopravne zaťažených plochách by mal byť podklad hrubý 30 až 40 cm. Na jeho zhotovenie používajte mrazuvzdorný materiál zo štrku, kameniva v zrnitosti 0-32 mm. Materiál je nutné naniesť v jednej výške, v rovnakej rovine a sklone, akú bude mať dlažba. Následne je nutné ho zhutniť. 

Vytvorenie dlažbového lôžka

Na podkladovú vrstvu sa následne ukladá dlažbové lôžko v hrúbke 3 až 5 cm. Ide o drvené kamenivo frakcie 4-8 mm. To sa pomocou profilov upraví tak, že dlažbové prvky sú pred konečným usadením asi 1 cm nad plánovanou výškou spevneného povrchu. Podložie musí byť najprv nezhutnené, aby po neskoršom zhutňovaní mohlo kompenzovať vzniknuté rozdiely. Dlažbové lôžko musí mať všade rovnakú hrúbku a prípadné výškové rozdiely sa musia vyrovnať nemrznúcim materiálom. 

Ukladanie dlažby

Dlažba sa ukladá z už položenej plochy tak, že sa na pod­ložie nevstupuje. Pri pokladaní jednotlivých dlažbových prvkov je potrebné dodržiavať rozostup škár s veľkos­ťou rastra 3 až 5 mm. Správne kladenie by malo byť kontrolované pomocou šnúry, alebo pravítka a podľa výsledkov korigované. Takisto platí pravidlo, vždy klásť dlažobné kocky zmiešané minimálne z troch paliet. To zabráni výrazným rozdielom vo farbe, keďže dlažba je vyrábaná z prírodných surovín, ktoré majú určité farebné rozdiely a ani technológia výroby ich nevie ovplyvniť

Škárovanie a vibrovanie povrchu

Následné je dlažbu nutné vibrovať. Pred tým však musia byť medzery dôkladne vyplnené škárovacím materiálom frakcie 0/2-4 mm, suché a dlažba dôkladne vyčistená. Ak dlažba nie je ohraničená bočným obrubníkom, zabezpečte ju počas vibrovania proti bočnému zosuvu. Po vibrovaní opätovne vyplňte škáry, prípadne ich nasýťte vodou. Vyplňovací materiál nesmie byť ponechaný na povrchu dlažby.