Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Pracovné postupy

Návody na inštaláciu našich produktov.

Pokládka betónovej dlažby

Pokládka betónovej dlažby

Dlažba môže byť len tak dobrá, ako dobre je zhotovená podkladová vrstva. Ak táto zlyhá v dôsledku plošného zaťaženia, nutne sa to prejaví aj na dlažbe. Elastická väzba toto síce dokáže čiastočne eliminovať, nie však úplne zabrániť deformácii.
Čítať viac...