Zadajte e-mailovú adresu pre váš účet, na ktorú dostanete e-mail s pokynmi na zmenu hesla.


Zabudnuté heslo.

Na Vašu e-mailovú adresu boli úspešne odoslané prihlasovacie údaje.

Mali by ste vedieť

Aby sme zabránili nedorozumeniam a zamedzili zbytočným reklamáciám, prosím prečítajte si nasledovné upozornenia a rady.

Farebné odchýlky

Farebné betónové výrobky sa vyrábajú z prírodných materiálov, preto sa u nich môžu vyskytnúť menšie alebo väčšie rozdiely vo farebnosti. Spôsobuje ich kamenivo, ktoré v prírode nie je vždy rovnaké. Práve odchýlky vo farebnosti podčiarkujú prirodzený vzhľad výrobkov. Aj pôsobením rôzneho denného svetla sa môže dlažba a betónové výrobky javiť v jemnej farebnej odlišnosti. Rozdiely vo farebnosti sa môžu prejaviť pri výrobkoch rovnakého druhu zhotovených podľa rozličných výrobných postupov, resp. podľa rovnakých postupov, ale nie v rovnakom čase. Farebnosť týchto výrokov sa používaním a pod vplyvom bežných poveternostných vplyvov zvyčajne vyrovná.

Odporúčame:
Pre elimináciu farebných odchýlok sa odporúča pri pokladaní dlažby kombinovať výrobky z viacerých paliet súčasne.

Viacfarebné povrchy

Farebné rozloženie vrchnej vrstvy palety nemusí byť identické s ostatnými vrstvami. Technológia výroby totiž nezaručuje rovnomerné rozloženie farieb v jednotlivých vrstvách.

Odporúčame:
Pre dosiahnutie rovnomerného rozptýlenia farebných odtieňov do dláždenej plochy je nutné pri pokladaní kombinovať kusy dlažby minimálne z troch paliet súčasne a z rôznych vrstiev. Práve náhodnosť výberu jednotlivých kusov vytvára žiadaný efekt.

Odlupovanie hrán

Ak sa betónová dlažba ukladá na doraz,vznikajú veľmi úzke škáry. Ak takto poukladaná spodná vrstva podložia nie je dostatočne zhutnená, vzniká nebezpečenstvo, že pri vibráciách a následnom zaťažovaní plochy, budú hrany dlažby vystavované veľkým tlakom, ktorým ani betóny najvyšších tried a kvalít nie sú schopné odolať. Výsledkom je potom odlupovanie hrán. V tomto prípade nejde o chybu výrobku, ale o nesprávne zvolený postup pri položení dlažby.

Odporúčame:
Pri pokladaní dlažby je potrebné dostatočne zhutniť podkladovú vrstvu a dodržiavať rozostup škár s veľkosťou rastra 3 až 5 mm medzi dlažbovými prvkami.

Vznik výkvetov

Výkvety sú biele vápenaté zrazeniny, ktoré sa vytvárajú na povrchu betónových výrobkov. Vznikajú vplyvom chemických reakcií v betóne pri nízkej teplote a vysokej vlhkosti. Tento jav je prirodzený a keďže sa betón skladá výlučne z prírodných materiálov, musíme s určitým výskytom výkvetov vždy počítať. Náchylné na tvorbu výkvetov sú aj trvalo podmáčané plochy zrážkovou vodou vo svahu a na jeho úpätí, prípadne plochy v trvalom tieni, s pomalým alebo nedostatočne odvodneným podložím. Keďže každá dávka betónovej zmesi obsahuje nadbytočné vápno, neexistuje betónový prvok, ktorý nie je náchylný na vytváranie výkvetov. Ich výskyt je teda prirodzený. V žiadnom prípade však výkvety neovplyvňujú úžitkové a mechanické vlastnosti betónových výrobkov.

Odporúčame:
Po uložení dlažby by sa mal materiál na vyplnenie škár ponechať na povrchu v podobe tenkej vrstvy v nasledujúcich troch až štyroch mesiacoch. Treba dbať na to, aby boli škáry stále správne vyplnené. Škárovací piesok totiž podporuje odstraňovanie výkvetov. Počasie na jednej strane spôsobuje problém
s výkvetmi, na druhej strane sa však postará aj o ich zmiznutie. Výkvety dážď spravidla zmyje za jeden až dva roky. Vápenec, ktorý sa usadil na povrchu dlažby, sa účinkom dažďa a iných poveternostných vplyvov
postupne zoderie a výkvety sa stratia.

Reklamácie

Pri odbere tovaru si prosím skontrolujte neporušenosť balenia, množstvo a farebnosť tovaru. Pri zistení zjavných vád ich ihneď reklamujte. Ak nebudú reklamované do 7 dní odo dňa prevzatia dodávky, právo zo zodpovednosti za zjavné vady zaniká.

Ako postupovať pri reklamácii:
• Pri zjavnej aj skrytej vade výrobkov
vždy informujte predávajúceho,
• vždy si uchovajte doklady k tovaru (štítky, faktúry a dodacie listy),
• pre zdokumentovanie reklamácie je potrebné sprístupniť miesto obhliadky našim zamestnancom, ktorí reklamáciu zdokumentujú a postúpia reklamačnému tímu spoločnosti.

Vysporiadanie reklamácie:
Z dôvodu neustáleho zlepšovania kvality našich výrobkov, je každá reklamácia preverená reklamačným tímom našej spoločnosti. Vybavenie oprávnenej reklamácie je v súlade s obchodným zákonníkom a obchodnými podmienkami našej spoločnosti.