Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Terrturana

Povrch: dlažobné kocky majú nepravidelný tvar so vzhľadom mačacích hláv
Štruktúra: dvojvrstvová, vibrolisovaná
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 170 kg/m2
Ekologická plocha: – 9,4% vsakovacej plochy / > 270 l/sha možný výkon vsakovania zodpovedá 16,2 mm = 16,2 l/m2 za 10 min.

Hrúbka dlažby 8 cm
14,8 x 14,8 cm (rozmery rastru 15 x 15)
Celková dĺžka x celková šírka x hrúbka v mm148 x 148 x 80
Približná spotreba kusov/m244,4
Prvkov vo vrstve (ks)40 ks (1 vrstva = 0,9 m2)
Množstvo na palete (m2)9,001*

*Množstvá na palete si vyžiadajte od vášho dodávateľa.