Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Terrturana

Pokládka zámkovej dlažby TerrTurana

Inovatívny postup výroby poskytuje výrazné výhody pre zákazníkov a spracovateľov: Rozhodujúcou výhodou dlažby TerrTurana® oproti klasickým prírodným mačacím hlavám je pevný raster pokládky a dodržanie charakteristickej kresby škár. 

Ako uložiť dlažbu

Kladenie dlažieb sa uskutočňuje vďaka rovnej spodnej strane do pripraveného lôžka. Táto dlažba sa nevibruje. Vsakovanie dané prirodzenou kresbou škár je pre TerrTurana® pevne stanovené (atest je k dispozícii). Pokladanie dlažby TerrTurana® je vyslovene jednoduché a ekonomické. 

Prvky TerrTurana® je možné klásť ľubovoľne, bez potreby dbať na šírku a dĺžku jednotlivých prvkov, jeden za druhým v rastre položenia. Rýchlosť kladenia je rovnaká, resp. prekračuje rýchlosť kladenia moderných betónových dlažieb. Oproti spracovaniu dlažby z prírodného kameňa sa náklady na položenie výrazne znižujú. 

Vďaka špeciálnemu tvaru hrán prvkov je možné dlažbu klásť aj strojovo, čo umožňuje ešte väčšiu úsporu nákladov na vydláždenie.

Pokyny pre spracovanie

TerrTurana sa so svojou jednotnou hrúbkou a plchým spodkom kladie sko normálna betónová dlažba. To znamená, že sa na stuhnutý materiál podložia kladie ručne alebo strojom. Rozostupy medzi prvkami sú dané vytvarovanými dištančnými telieskami.Po pokládke danej plochy sa škáry vyplnia dištančnými telieskami. Po pokládke danej plochy sa škáry vyplnia škárovacím materiálom 1-3 mm, aby sa dosiahlo vyplnenie škár. To je potrebné, aby sa pri vibrovaní dosiahla pri dlažbe dostatočná pevnosť a aby sa zabránilo posunutiu jednotlivých prvkov. Pred vibrovaním odstráňte z povrchu všetky nečistoty, ako sú napríklad škárovací materiál, prírodná zem atď. Je dôležité zabezpečiť, aby sa vibrovalo, iba keď je dlažba absolútne suchá. Ak je povrch vlhký, alebo znečistený, môžu od vibrovania vzniknúť škvrny, ktorých odstránenie je možné len s veľkými ťažkosťami. To však platí pre všetky typy betónových dlažieb. 

Kameninové škáry

Pri vibrovaní sa škárovací materiál skomprimuje na asi 2/3 výšky dlažby.Takto vzniknutý voľný priestor sa potom vyplní škárovacím materiálom 1-3 mm pre hrubé škárované povrchy a škárovací materiál sa pomocou metly nasýti vodou. Zavedením vody sa zabráni tomu, aby sa v škárach vytvorili dutiny, ktoré môžu neskôr viesť k chybám v spoji.

Pevné škáry

Alternatívne k neskôr vodou nasýtenému škárovaciemu piesku sa môže previesť aj tzv. pevná škára. S týmto cieľom sa do prázdnej časti škáry po vibrovaní (cca 1/3 výšky dlažby) podľa predpisu výrobcu zanesie dvojzložková vodopriepustná malta pre dlažbové škáry. V tomto prípade sa musia presne dodržiavať pokyny pre spracovanie výrobcu tak, aby sa dosiahol dokonalý spoj a tým aj uspokojivý povrch.

Priepustnosť vodou

Obe varianty škár majú tú výhodu, že vykazujú vysokú priepustnosť vody. To znamená, že plochy spevnené pomocou TerrTurana sa môžu klasifikovať ako priepustné a môžu byť pozitívne posudzované pri obmedzení poplatkov za odpadové vody. Skúšky oboch prevedení škár vykázali nasledovné hodnoty priepustnosti pre vodu: 
prevedenie ako kameninová škára: 8,1 x 10-4 m/S = 4.000 l/s.ha
prevedenie sko vodu prepúšťajúca pevná škára: 3,3 x 10-4 m/s = 1.666 l/s.ha
To zodpovedá priesakovým hodnotám viac ako 1000 l/s.ha, ktoré sú vysoko nad klasifikáciou pre priepustný povrch  (270l/s.ha).

Výhody dlažby TerrTurana:

  • pevný raster uloženia
  • pokládka na rovné lôžko
  • spracovanie z už vydláždeného povrchu
  • zhutňovanie vibračnou platňou
  • preukázaný výkon vsakovania
  • možnosť strojovej pokládky
  • nízke náklady na pokládku
  • možnosť položiť svojpomocne

Pokládka dlažieb v krížovej a tehlovej väzbe