Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Terrturana

[dlažba Terrturana je na špeciálnu objednávku]

Historická dlažba TerrTurana

Moderná dlažba  v štýle dávnych dôb. Dlažobné kocky TerrTurana, tzv. mačacie hlavy pôsobia ako historická dlažba so všetkými výhodami a vlastnosťami modernej betónovej dlažby.

Historická dlažba 

Rovnako ako ručne vyrábané originály majú aj betónové kocky - mačacie hlavy TerrTurana® v troch variantoch: eifelský čadič, eifelská žula a franská mušľová farba - nepravidelný tvar povrchu. Rozdiely v tvaroch prvkov, štruktúre povrchu a kresbe škár zabezpečujú, aby betónové kocky a nimi vydláždená plocha vyzerala celkom prirodzene.

Dlažobné kocky a ich výhody

Inovatívny postup výroby poskytuje výrazné výhody pre zákazníkov a spracovateľov. Rozhodujúcou výhodou dlažby TerrTurana® oproti klasický prírodným mačacím hlavám je pevný raster pokládky a dodržanie charakteristickej kresby škár.

Prehľad výhod TerrTurana:

  • Pevný raster uloženia
  • Pokládka dlažby na rovné lôžko
  • Nie je potrebné vibrovanie 
  • Preukázateľné vsakovanie
  • Možnosť strojovej pokládky
  • Nízke náklady na vydláždenie
  • Možnosť položiť vlastnými silami