Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zámková betónová dlažba

Mrazuvzdorná dlažba do exteriéru v okolí rodinných domov, dlažba do záhrady, aj veľkoplošná dlažba pre námestia a verejné priestranstvá. Podľa konkrétneho využitia, tvaru či opracovaného povrchu dlažby možno zámkové (zámocké) dlažby pre exteriér rozdeliť na základné kategórie: 

  • systémové dlažby, alebo tzv. veľkoplošné dlažby pre námestia
  • dlažba do záhrady a okolie domov - exteriérové dlažby (vonkajšie)
  • zatrávňovacia dlažba alebo tkz. "vegetačná dlažba"
  • dlažby pre nevidiacich
  • historická dlažba (ako staré dlažobné kocky)

Systémová dlažba

alebo tzv. "veľkoplošná dlažba" sa vďaka svojím vlastnostiam a jednoduchej elegancie tvarov využíva hlavne na dláždenie veľkých plôch. Plošná dlažba sa používa pre vybudovanie námestí, peších a obytných zón, chodníkov a nemotoristických komunikácií, nástupíšť, terás, parkových úprav a podobne. Plošná dlažba však vynikne rovnako aj na terase rodinného domu. Výhodou sú jej veľké rozmery, ale aj možnosť kombinácie - betónové dlaždice rôznych tvarov a povrchov. Veľkú variabilitu ponúka plošná dlažba ForumKorzo.

Dlažba do záhrady 

Spevnené plochy v záhrade a v okolí rodinnných domov sú špecifické svojou tvarovou rôznorodosťou a neobyčajným dizajnom dlaždíc. Dlažba do záhrady či okolia domu sa vždy prispôsobuje celkovej harmónií a atmosfére okolia domu a mala by byť v súlade s architektúrou domu.

Ekologická dlažba

Sortiment dopĺňajú ekologické druhy zámkových dlažieb, ktoré zaručujú odtok povrchovej vody do podložia a to špeciálnym tvarom dlaždíc, ktoré vytvárajú pri ukladaní priesakové otvory. Plocha bez zbytočnej vody, ktorá je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom. Pri dažďoch sa netvoria kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Zatrávňovacia dlažba - zatrávňovačky

Špeciálnu kategóriu zámkovej dlažby tvorí dlažba pre trávnaté plochy - zatrávňovače alebo tkz. "vegetačné dlaždice" kde je dôležité vytvoriť pochôdznu i pojazdnú časť. Zatrávňovač je vhodný hlavne pre ľudí, ktorí sa nechcú vzdať zelene spred domov a preto často využívaju zatrávňovače ako účelovú a zároveň ekologickú dlažbu pre zachovanie zelene v okolí domu. Vegetačné dlaždice možno použiť aj na spevnenie svahu a brehov.

Zámková dlažba pre nevidiacich

ktorá upozorňuje nevidiacich na prípradnú prekážku na chodníkoch, prechodoch, vstupoch MHD, na perónoch atď. Dokáže viditeľne označiť a zvýrazniť plochy a svojim vzhľadom navyše pôsobí príjemne.

Historická dlažba a dlažobné kocky

sú špecifickým typom dlažby hodiacej sa hlavne do historických centier, námestí, kláštorov alebo historicky chránených pamiatok. Ide o špeciálny druh dlažby opracovanej v štýle prírodného kameňa, aby pôsobila čo najprirodzenejšie s okolím.

Vymývaná dlažba

je dlažba tvorená zmesou drobných oblých kamienkov, na pohľad hladkých. Pôsobí príjemne, je bezpečná aj za mokra. Je ľahko udržiavateľná a čistiteľná. Terasová dlažba z vymývaného betónu sa hodí najmä ku bazénom, či ako záhradný chodník. V časti záhradné terasové platne nájdete betónové  schodiskové stupne vymývané, tvorené práve takouto štruktúrou. Sú výborným riešením pre záhradu na svahu, alebo pre exteriérové schody do domu, či záhrady.