Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Zámková betónová dlažba

Mrazuvzdorná exteriérová dlažba z betónu je spojením estetiky, elegancie,
ale hlavne účelovosti. Práve vďaka uvedeným vlastnostiam nachádzajú betónové dlažby široké uplatnenie pri krajinnej a záhradnej tvorbe. 
 

Dlažba do exteriéru

Exteriérové dlažby sú ideálnym riešením pre všetky spevnené plochy – dvory a terasy rodinných domov, chodníky, parkovacie plochy a rovnako atraktívne aj pre mestské zóny.

Pri výbere dlažby do exteriéru treba zvážiť všetky možné alternatívy vonkajších podmienok, ako sú klimatické podmienky, terén pred dláždením, spádovanie podložia ale hlavne mechanicko - fyzikálne vlastnosti dlažby do exteriéru. Mechanicko - fyzikálnymi vlastnosťami sa rozumie odolnosť voči mrazu a rozmrazovacím látkam, čiže dlažba do exteriéru by mala byť mrazuvzdorná, pevnosť v priečnom ťahu a lomové zaťaženie.

Mrazuvzdorná betónová dlažba

Všetky tieto vlastnosti dokonale spĺňa dlažba vyrobená z betónu. Vonkajšia betónová dlažba sa vyrába prefabrikáciou z kvalitných betónových surovín. Betón má mnoho kvalít ako je odolnosť, pevnosť, stabilita a veľmi dobre vydrží v náročných podmienkach. Ak sú rozmery, tvar a plocha akákoľvek, je možné ju ľubovoľne skombinovať, čím sa dá dosiahnúť imitácia akákoľvek povrchu umelého či prírodného materiálu.