Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Seka®

Pri pokládke zámkovej dlažby Seka

je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy, pretože lôžko sa pri vibrovaní zmenší o výšku 1 cm.

Naše typy uloženia dlažby Seka pre Vás:

Pokládka dlažieb a príklady riešenia chodníkov

Zámková dlažba a pokládka na rôzne uhly zalomenia. Okraje sa riešia buď pomocou tvaroviek jeden a pol, alebo rozpolením tvaroviek normál. Chodník z dlažby Seka:

Dlažba na schody

Schody vytvoríme použitím:  tvarovky SEKA jeden a pol + cestný obrubník. Okrajové tvarovky sa musia zrezať.

Dlažba na schody + cestný obrubník