Premac spol. s r. o.

Seka®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Betónová dlažba Seka® poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Je potrebné dodržať pozdĺžny a priečny sklon dlažby! Výška musí byť taká, aby tvarovky po uložení boli 1 cm vyššie ako požadovaná výška plochy, pretože lôžko sa pri vibrovaní zníži o výšku 1 cm.

Betónová dlažba Seka®Betónová dlažba Seka®
Vzory uloženia

Dlažba na schody

Schody vytvoríme použitím základnej a polovičnej tvarovky Seka®  a cestného obrubníka. Okrajové tvarovky sa musia zrezať.

Dlažba na schody + cestný obrubník