Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Poligono®

Povrch: nepravidelne tvarovaný
Štruktúra: dvojvrstvová, s povrchom z kamennej drte
Hrúbka dlažby: 8cm
Hmotnosť: cca 175 kg/m2
Ekologická plocha: – 13% vsakovacej plochy/ 
> 270 l/s.ha možný výkon vsakovania zodpovedá 16,2 mm = 16,2 l/m2 za 10 min.

Hrúbka dlažby 8 cm

Základné prvky, Krajový prvok A, Krajový prvok B
Výrobné rozmery (mm)367 x 269 x 80 (Osové miery všetkých základných prvkov)
Približná spotreba na m2 ekologicky logicky vydláždenej plochy1,19 vrstvy/m2 (1 vrstva =0,84 m2)
Prvkov vo vrstve (ks)14 (1 krajový prvok A, 1 krajový prvok B))
Množstvo na palete (m2)6,72

dlažba Poligono - základný prvok

rozmer: 360 x 260 mm
výška: 80 ±3 mm
spotreba: 15.5 ks/m2
hmotnosť: 175 kg/m2
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

dlažba Poligono - krajový prvok A

rozmer: 350 x 130 mm
výška: 80 ±3 mm
hmotnosť: 175 kg/m2
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra

dlažba Poligono - krajový prvok B

rozmer: 470 x 130 mm
výška: 80 ±3 mm
hmotnosť: 175 kg/m2
povrch: členitý reliéf, jemnozrnná štruktúra