Premac spol. s r. o.

Poligono®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Betónová dlažba Poligono® poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Betónová dlažba Poligono®Betónová dlažba Poligono®
Vzory uloženia

Dlažbový systém pozostáva z dvanástich základných prvkov, ktoré majú síce všetky rovnaký základný tvar, ale majú rôzne rozmiestnené pohľadové špáry. Obrysy prvkov dlažby vytvárajú šesťhranný formát. Vďaka prepracovanej polygonálnej geometrii jednotlivých prvkov je pokládka dlažby Poligono® rovnako jednoduchá ako pokládka bežných dlažieb.

Na vytvorenie okrajov dodávame v každej vrstve dva druhy krajových prvkov (A a B).

Jednoduché položenie základných prvkov. Na základe šesťhrannej mnohouholnej formy sa každý prvok otočí o 120° (vľavo, alebo vpravo) voči vedľajšiemu prvku. Skupina troch vždy vytvorí tvar kvetu.

Prebytočné okrajové prvky A, B po otočení k sebe opäť tvoria jeden základný prvok. Od okrajového prvku B je iba nutné oddeliť menší segment.

Škárovanie dlažby

Optické pôsobenie škár je možné ovplyvniť cieleným výberom farebných odtieňov škárovacieho materiálu. Tmavšie farby škár pôsobia výraznejšie, použitie decentnej svetlej škárovacej hmoty zjednotí celkový dojem dlažby ako celku.

Drvené kamenivo frakcie 0-4 mm: spotreba je cca 12 kg/m2 (80 kg na vyškárovanie jednej palety dlažby). Položenú dlažbu zasypte škárovacím materiálom. Pre zamedzenie tvorby výkvetov nepoužívajte kamenivo s vysokým obsahom vápenca. Celú plochu pozametajte tak, aby škárovací materiál zapĺňal škáry. Plochu zvibrujte vibračnou platňou v pozdĺžnom aj priečnom smere. Vibrujte zásadne len suchú dlažbu so suchým škárovacím materiálom. Používajte vibračnú platňu s gumovou podložkou.

Polymerový piesok Techniseal® DR + NextGel: spotreba je 25 kg balenie na 2 až 8 m2.