Premac spol. s r. o.

Multi Complex

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Betónová dlažba Multi Complex poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Betónová dlažba Multi ComplexBetónová dlažba Multi Complex
Vzory uloženia

Dôležitá poznámka pre vibrovanie dlažby


Používajte vibrátor na ľahký povrch s maximálnou odstredivou silou 20 kN a max.prevádzková hmotnosť 120 kg.
Vibračná platňa musí byť s gumovou podložkou.