Premac spol. s r. o.

Extrano

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Uloženie eko dlažby

Riešenie priesakových otvorov

Výplne vsakovacích otvorovVýplne vsakovacích otvorov
na stiahnutie

Vibrovanie dlažby

Upozornenie! Žiadne plochy s dlažbou Extrano sa nesmú vibrovať. Výškové rozdiely sa vyrovnávajú doklepávaním gumovým kladivom. Dôležité je dôkladne zvibrovať podkladové dlažbové lôžko na ktoré sa dlažba bude ukladať.

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby Extrano sa kladú rovnobežne. Je nutné dbať na to, aby boli odvodňovacie drážky prepojené.