Premac spol. s r. o.

Erba

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Uloženie eko dlažby

Riešenie priesakových otvorov

Výplne vsakovacích otvorovVýplne vsakovacích otvorov
na stiahnutie

Vibrovanie dlažby


Plocha musí byť vibrovaná iba pozdĺžne. Používajte vibrátor na ľahký povrch s maximálnou odstredivou silou 20 kN a max.prevádzková hmotnosť 120 kg. Vibračná platňa musí byť s gumovou podložkou.