Premac spol. s r. o.

Erba

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Dôležitá poznámka pre vibrovanie dlažby


Plocha musí byť vibrovaná iba pozdĺžne. Používajte vibrátor na ľahký povrch s maximálnou odstredivou silou 20 kN a max.prevádzková hmotnosť 120 kg.
Vibračná platňa musí byť s gumovou podložkou.