Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Ekologická dlažba Siko

Rozmery: 20 x 20 cm
Hrúbka dlažby: 8 cm
Hmotnosť: cca 145 kg/m2
Odvodňovacie parametre - Výpočtový odvodňovací výkon:
- Kamenivo >  2-5 mm:  100 000 l.s-1.ha-1
- Percentuálny podiel špár: 9,4 %
- Odvodňovací výkom novej plochy: 9 400 l.s-1.ha-1
- Trvalý odvodňovací výkon: > 300 l.s-1.ha-1

Hrúbka dlažby 8 cm

20 x 20 cm
Výrobné rozmery (mm)188 x 188 x 80
Spotreba na m2 ekologicky vydláždenej plochycca 25 kusov

Tvarovky majú na všetkých stranách tvarované dištančné výstupky vytvárajúce škáry s šírkou min. 10 mm.

názov: dlažba siko 20
výška: 8 cm
spotreba: 25 ks/m2
hmotnosť: 145 kg/m2
farebnosť: sivá
bližší popis: patentované dištančné výstupky