Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Ekologická a zatrávňovacia dlažba

Ekologické dlažby, a teda celé dláždené plochy umožňujú presakovanie dažďovej vody cez spevnený povrch do podložia. Zatrávňovacie dlažby sa používajú, ak je potrebné na trávnatej ploche vytvoriť dobre pochôdznu resp. pojazdnú časť. 

Kompletný eko program pre vonkajšie plochy

Funkčné a ekologické dláždené plochy. Vydláždené plochy, ktoré nezaťažujú životné prostredie. 
Ekologicky navrhnuté plochy je možné realizovať pomocou najrôznejších dlažbových programov. Betónová dlažba TerrTurana, Siko20 už majú vytvarované dištančné rozpery. Pomocou voľných dištančných rozpier sa aj bežné dlažbové povrchy menia na ekosystémy. 

Eko riešenia pre dláždené plochy

 • Zatrávňovacia škára - ľubovolné dlažbové systémy sa môžu klásť s voľnými dištančnými rozperami.
  Pridaním dištančných rozpier do drenážnej škáry sa dajú klásť tie najrozmanitejšie formáty dlažieb do ľubovoľných zdrojov. Dištančné rozpery aj po zasypaní škárovacím kamenivom garantujú drenážnu škáru s veľkosťou 3 cm. Ak plánujete vysiatie trávy, tak by sa mala vytvotiť kladením škára s veľkosťou 5 cm. Pomocou dištančných rozpier je možné ideálne odvodniť napríklad odpočívadlá a parkoviská. 
  Pre spevnenie otvorených priesakových súkromných vonkajších plôch je v ponuke zelená škára. Pokládka dlažby s pomocou voľných dištančných teliesok vytvára široké škáry pre budúci trávnik. Aby si plocha so zatrávnenými škárami dlhodobo zachovala zelený charakter , je nevyhnutná starostlivosť o spevnené ekoplochy v súkromnom prostredí v rozumnom rozsahu (kosenie, zavlažovanie). 
 • Škára pre zasypanie kamenivom - ľubovolné dlažbové systémy sa môžu klásť s tvarovanými rozperami. 
  Škára pre zasypanie kamenivom sa môže dosiahnuť pomocou voľných dištančných rozpier (bez ohľadu na dlažbový systém), alebo pomocou dlažbových prvkov s vytvarovanými dištančnými rozperami. Eko-varianty pokládky so škárami pre zasypanie kamenivom sú vhodné pre plochy s nízkou rýchlosťou dopravy (napríkld pre parkovisko). Dlažbová tvarovka sa opiera cez škáru o pružnú oporu v susednej tvarovke, preto treba dlažbu dobre vyškárovať, aby nemohlo dôjsť k žiadnym posuvom a pohybom pri príslušnom zaťažení. 
 • Škára pre zasypane kamenivom - špeciálna dlažba s integrovanými dištančnými rozperami. 
  Dlažby TerrTurana, Siko 20 sú klasické ekodlažby s neoddeliteľnými vytvarovanými dištančnými rozperami. Tie zabezpečujú nielen rovnomerné vytvorenie škáry, ale aj potrebnú vzdialenosť od susedného prvku. Predpokladom je vhodné podložie. Malo by byť odolné a zároveň poskytovať dobré odvodňovanie. 
 • Priesakové plochy vytvorené špeciálnymi prvkami - dierkovaný systém dlažba Ex-ek. 
 • Iné dlažby umožňujú vysokú vsiakavosť svojím špeciálnym tvarom, ako napríklad dlažba Idania flair s malým formátom. 

Zatrávňovacie dlažby a ich výhody

Betónové zatrávňovačky pri správnej pokládke plnia i estetickú funkciu a nie sú náročné na údržbu.

Zatrávňovacia dlažba má mnohé výhody pred inými dlažbami. Zabezpečuje dokonalý odvod dažďovej vody do pôdy a v záhradnej architektúre dlažba vytvára jemný kontrast medzi domom a záhradou. Zatrávňovacie dlažby nájdu využitie najmä na spevnenie parkovísk, príjazdových ciest, odpočívadiel, či odstavných plôch.

Zatrávňovacia dlažba pokládka - nielen na vkusné prepojenie pojazdných plôch so zatrávnenou časťou pozemku, ale aj na spevnenie miernych svahov. 

Ekologické dlažby zaručujú odtok povrchovej vody do podložia a to špeciálnym tvarom dlaždíc, ktoré vytvárajú pri ukladaní priesakové otvory. Plocha je bez zbytočnej vody, ktorá je odvádzaná do kanálikov, vďaka patentovaným distančným výstupkom. 
Eko dlažby pri dažďoch nevytvárajú kaluže, pretože otvory odvádzajú vodu do kanálikov, ktoré ju postupne prepúšťajú do podkladovej vrstvy.

Zatrávňovacia dlažba ma špecifické špárovanie, treba pripomenúť, že vegetačné otvory sa zasypávajú zeminou premiešanou s trávovým semenom.