Premac spol. s r. o.

Edel

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby Edel sú rozmiestnené paralelne - dodržte prosím náš vzor kladenia nižšie. Je dôležité zabezpečiť, aby vám nevznikli súvislé zvislé škáry. To sa dá dosiahnuť posunutím každého druhého radu. Jednotlivé formáty je nutné klásť z niekoľkých balení. 

Betónová dlažba EdelBetónová dlažba Edel
Vzor uloženia - 257

Dôležitá poznámka pre vibrovanie dlažby


Plocha musí byť vibrovaná iba pozdĺžne. Používajte vibrátor na ľahký povrch s maximálnou odstredivou silou 20 kN a max.prevádzková hmotnosť 120 kg. Vibračná platňa musí byť s gumovou podložkou.