Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Cube aquaflair

Cube aquaflair dlažba

Farba: sivá žula

Povrch: mierne štruktúrovaný, bez fázy
Štruktúra: povrch vymývaný
Hrúbka dlažby: 6 cm
Hmotnosť: cca 130 kg/m2

Kombinovaný formát je tvorený z ôsmych prvkov, ktoré sú uložené do vrstvy tak, aby nenarúšali celistvý vzhľad plochy.

Každý prvok je tvorený šiestimi kockami, ohraničenými pohľadovými škárami. Dištančné výstupky zabezpečujú vhodné rozostupy medzi jednotlivými prvkami, čím vzniká ucelený dojem jednotnej plochy.

Hrúbka dlažby 6 cmKombiformát 120/80 cm
Približná spotreba1 vrstva=0,916 m2
Prvkov vo vrstve (ks)16
Množstvo na palete (m2)9,16

Vhodnosť použitia:

Dláždené plochy so zvláštnymi požiadavkami na vzhľad a architektonické stvárnenie.
Chodníky, námestia, zimné záhrady,terasy, záhradné cestičky.

Zaťažiteľnosť:

Hrúbka 6 cm – vozidlá s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg