Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

City

Jednoduché kladenie dlažby - City dlažba, hrúbka 6 cm

Prvky sa kladú v zoskupení, v akom sú na palete. Aby nevznikali priebežné vertikálne škáry, posunie sa každý druhý riadok (modrá šípka) tak, aby sa na začiatok zmestil prvok 12,3x16,5 cm (červená šípka). Jednotlivé prvky musia byť - ako obvykle - kladené z viacerých načatých paliet. Kombinácie vrstiev z viacerých načatých paliet nenahrádzajú miešanie jednotlivých prvkov.