Premac spol. s r. o.

City®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Jednotlivé formáty dlažby City® sa kladú rovnobežne. Je nutné dbať na to, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.

Betónová dlažba City®Betónová dlažba City®
Vzor uloženia

Prvky sa kladú v zoskupení, v akom sú na palete. Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne. Kombinácie vrstiev z viacerých načatých paliet nenahrádzajú miešanie jednotlivých prvkov.

Aby nevznikali priebežné vertikálne škáry, posunie sa každý druhý riadok tak, aby sa na začiatok zmestil prvok 12,3x16,5 cm.