Premac spol. s r. o.

Cavarino®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Betónová dlažba Cavarino® poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Betónová dlažba Cavarino®Betónová dlažba Cavarino®
Vzory uloženia
Betónová dlažba Cavarino®Betónová dlažba Cavarino®
Vzory uloženia - 902
Betónová dlažba Cavarino®Betónová dlažba Cavarino®
Vzory uloženia - 901

Dlaždice sú dodávané vo vrstvách ako kombinovaná pásová väzba. Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne. Kombinácie vrstiev z viacerých načatých paliet nenahrádzajú miešanie jednotlivých prvkov.

Na odstránenie škár pri pokládke, sa v každej vrstve palety vymenia okrajové prvky.

Tzv. "divoký vzor" je možné dosiahnuť premiešaním jednotlivých prvkov pri pokládke.