Premac spol. s r. o.

Cassetta®

Uloženie dlažby

Pracovný postup

Vzory uloženia dlažby

Betónová dlažba Cassetta® poskytuje niekoľko možností uloženia na ploche. Vytvorte si vlastné riešenie vášho okolia.

Betónová dlažba Cassetta®Betónová dlažba Cassetta®
Vzor uloženia - 246
Betónová dlažba Cassetta®Betónová dlažba Cassetta®
riadková väzba

Dlažbový systém sa skladá z desiatich rôzne veľkých prvkov. Tieto sa dodávajú v počte 14 ks, zmiešané v jednej vrstve. Dodávajú sa len kompletné vrstvy, nie jednotlivé prvky!

Jednotlivé rady dlaždíc sú kladené súbežne. To má za následok kladenie v troch radoch, s rôznymi šírkami dlaždíc (150, 212 a 270 mm - prosím dodržujte našu schému pokládky). Je dôležité zabezpečiť, aby nevznikali žiadne súvislé vertikálne škáry.

Dlažbu je nutné klásť z viacerých načatých paliet súčasne. Jednotlivé formáty musia byť farebne zmiešané. Jednoduché pravidlo: vedľa už položeného prvku, položte podľa možnosti prvok s iným farebným odtieňom.

Na dosiahnutie rovného okraja je nutné dlažbu odrezať.

Strojová pokládka dlažby

Betónovú dlažbu Cassetta® možno klásť aj stojom. Aby sa zabránilo škáram prechádzajúcich pozdĺž, je potrebné usporiadanie formátov C a B vymeniť.

Strojová pokládka je vhodná predovšetkým pre jednofarebné dlažby. Ak sa má zabrániť rozdielom vo farbe na veľkých plochách, najmä pri tieňovaných farbách, odporúča sa striedavá pokládka z viacerých balení.