Premac spol. s r. o.

Technická kancelária

V rámci služieb poskytujeme zákazníkom technicko-poradenský servis pre naše produkty. Predaju dlažby, terasových platní, plotov, alebo stropov tak môže predchádzať bezplatné spracovanie plánov. 

Plány pre uloženie betónovej dlažby a plotov

Po predložení nákresu s presnými rozmermi plochy a výberu vzoru kladenia, vypracujeme kladačský plán spolu s konkrétnymi množstvami vybranej dlažby, terasovej platne, alebo betónového plotu. Veľkou výhodou uvedeného postupu je, že si už vopred môžete urobiť obraz o tom, ako bude vyzerať vaša vydláždená plocha alebo okolie domu. Nasledujúce obrázky sú príkladom kladačského plánu spolu so špecifikáciou prvkov pre betónovú dlažbu a ploty.

Kladačský plán s výpisom prvkov pre betónovú dlažbu
Kladačský plán s výpisom prvkov pre betónové ploty
Výkres skladby stropných prvkov

Výkres skladby stropných prvkov

Po predložení pôdorysov a rezov riešených podlaží, technickej správy,statického posudku a ostatných častí projektovej dokumentácie naši pracovníci technickej kancelárie vypracujú projektovú dokumentáciu stropnej konštrukcie. Obdržíte výkres skladby stropných prvkov, výkres výstuže a príslušné špecifikácie podľa konkrétneho druhu stropu.

Odporúčanie technickej kancelárie

  • vzory uloženia dlažby nájdete pri každom výrobku
  • zmluvné stavebniny, ktoré predávajú naše výrobky, nájdete v prehľadnej mape
  • ak sa rozhodnete realizovať práce svojpomocne, dbajte obzvlášť na kvalitu podložia vzhľadom k účelu použitia plochy (zaťažiteľnosť) a presne dodržujte predpísaný pracovný postup
  • vyberte si spoľahlivú realizačnú firmu - pokládka dlažby a jej kvalita má veľký vplyv na životnosť a celkový výsledok. Zoznam realizačných firiem podľa regiónu nájdete v časti realizačné firmy