Premac spol. s r. o.

Technické príručky pre dlažby a betónové výrobky Premac

Predstavujeme sortiment výrobkov pre spevnené plochy - exteriérové betónové dlažby a platne, svahové a plotové tvárnice, palisády, obrubníky, kvetináče, pätníky, sortiment výrobkov pre hrubú stavbu - murovacie tvárnice a stropné systémy.

Technická príručka - zámková dlažba postup realizácie podloží dláždených plôch obsahuje podrobný návod a technické údaje pre projektovanie a realizáciu.

POLIGONO prospekt obsahuje popis dlažby, účel použitia a technické nákresy.

Uholníky Premac ELKO - ukladanie, realizácie a technické parametre.

Technická príručka pre projektovanie a realizáciu stropného systému z trámov a vložiek PREMACO EN.