Premac spol. s r. o.

Uloženie schodov

Stanovenie rozmeru schodiska

Pred začatím terénnych úprav sa určí sa výška a hĺbka schodiska. Dôležitý je aj pomer rozmerov podstupnice a nástupnice. Optimálny pomer orientovaný na priemernú dĺžku schodiskového stupňa je 2 x výška schodu a 1 x nástupnica = 62 cm. Pri stanovení rozmerov schodiska resp. hlavnej podesty, sa musí zohľadniť hrúbka schodových prvkov, rovnako ako aj malta alebo lepidlo.

Položenie na základ

Najnižší schod je položený na 20 cm hlbokom, mrazuvzdorne vyhotovenom betónovom základe podloženom štrkom a je dokonale vyrovnaný. Základ pre ďalšie schody je tiež podložený štrkom. Ostatné schody sú umiestnené jednotlivo na 10 cm hrubom základe z malty a štrku a sú vyrovnané.

Sklon schodu a prekrytie 3 mm

Nábehová hrana každého schodu prekrýva predchádzajúci schod o 3 cm. Aby dažďová voda mohla odtekať rýchlejšie, musí byť každý schod umiestnený so sklonom 3 mm smerom von. Každý schod vyplňte pozdĺž zadnej strany a zhutnite.