Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Palisády, obrubníky a doplnky

Vyhlásenia o parametroch

Blokové schody z prostého betónu hladké a brokované

Blokové schody z prostého betóbu hladké a brokované - výrobňa Bratislava

Blokové schody hladké a brokované - BABlokové schody hladké a brokované - BA
Súbor na stahnutie

Betónové obrubníky 

Betónové obrubníky - výrobňa Bratislava

Betónové obrubníky - BABetónové obrubníky - BA
Súbor na stahnutie

Betónové obrubníky - výrobňa Košice

Betónové obrubníky - KEBetónové obrubníky - KE
Súbor na stahnutie

Betónové obrubníky - výrobňa Zvolen

Betónové obrubníky - ZVBetónové obrubníky - ZV
Súbor na stahnutie

Príloha č.1 k Vyhláseniam o parametroch - Zoznam druhov obrubníkov, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch  pre všetky betónové obrubníky podľa STN EN 1340

Príloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam obrubníkovPríloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam obrubníkov
Súbor na stahnutie

Palisády

Betónové palisády - výrobňa Bratislava

Betónové palisády - BABetónové palisády - BA
Súbor na stahnutie

Príloha č.1 k Vyhláseniam o parametroch - Zoznam druhov palisád, ktoré sú predmetom vyhlásenia o parametroch  pre všetky betónové palisády podľa STN EN 13198

Príloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam palisádPríloha k vyhláseniam o parametroch - zoznam palisád
Súbor na stahnutie

Uholníky Premac ELKO hladké a brokované

Prvky opornej steny zo železobetónu - Uholníky ELKO výrobňa Zvolen

Uholníky Premac ELKO - ZVUholníky Premac ELKO - ZV
Súbor na stiahnutie

Trávnikový lem 12x24, 16x33

Trávnikový lem - výrobňa Bratislava

Trávnikový lem - BATrávnikový lem - BA
Súbor na stiahnutie

Trávnikový lem - výrobňa Košice

Trávnikový lem - KETrávnikový lem - KE
Súbor na stiahnutie

Trávnikový lem - výrobňa Zvolen

Trávnikový lem - ZVTrávnikový lem - ZV
Súbor na stiahnutie