Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Deka®

Záruka na schodové platne DEKA vo vzťahu k spôsobu ich zabudovania na konkrétnom vonkajšom schodisku.

V prípade, že zhotoviteľ diela musí poskytnúť záruku na zhotovené dielo v trvaní 5 rokov, musí v zmluve o dielo uviesť informáciu o dĺžke záruky na zabudovaný výrobok, ktorá je podľa vyhlásenia výrobcu tohto výrobku kratšia ako 5 rokov. Netreba zabudnúť na upozornenie týkajúce sa nevhodnosti použitia predmetných platní na exponované verejné vonkajšie schodiská, napr. v centrálnych mestských zónach, pred nákupnými centrami, atď.

V prípade, že v rámci záručnej doby reklamuje odberateľ nasledovné vady schodových platní DEKA:

 • Vypadnuté štrkové zrná 
 • Zdevastovaná vymytá čelná hrana 
 • Viditeľné praskliny 
 • Výkvety  
 • Farebné zmeny a fľaky

Je potrebné získať podrobnejšie informácie aj o jestvujúcom stave všetkých úložných a nosných podkladných vrstiev.

Záruka na vyššie uvedené vady by nemala platiť v prípadoch keď: 

 • Podkladná betónová konštrukcia nie je dostatočne súdržná a pevná
 • Podkladná betónová konštrukcia nemala nástupnicové plochy v spáde min. 1%
 • Podkladná betónová konštrukcia nemala vyspravené väčšie nerovnosti a dutiny
 • Podkladná betónová konštrukcia nemala hydroizolačnú vrstvu
 • Úložná vrstva s cementovým spojivom nie je vodopriepustná (nie je kapilárne pasívnou drenážnou vrstvou)
 • Ak voda z drenážnej úložnej vrstvy nemohla voľne odtiecť
 • Nástupnice neboli v spáde min. 1%.

Spracoval: Ing. Dušan Klocok, KLOCOK Poprad s.r.o., Dubina 705, 059 16 Hranovnica Tel.: 0905 604744 E-mail: dklocok@pp.sknet.sk Hranovnica 23.1.2013