Premac spol. s r. o.
Dokončiť nákup

Deka®

Pokládka dlažby do štrkového lôžka:

Na vrchnú nosnú vrstvu naneste drvené alebo ťažené kamenivo (zrnitosť 4/8 mm) v hrúbke 3 až 5 cm. Dlaždice ukladajte vždy od okraja v smere od hotovej plochy. Doklepávaním gumovým kladivom dosiahnete výškové zrovnanie dlaždíc.

Dlaždice neukladajte na doraz, dodržujte škáru min. 3 mm (používajte škárovacie kríže). Škáry vyplňte škárovacím pieskom (nie maltou) a následne dlaždice dôkladne vyčistite.

Pre dažďovú, resp. povrchovú vodu, ktorá cez škáry presiakne do podložia, musíte vytvoriť zodpovedajúce odvodnenie (presiakavou vrstvou resp. odvodnením mimo plochu).

Dláždená plocha je ihneď pripravená k používaniu.

Uloženie do maltového lôžka:

Maltové lôžko (piesok zrnitosti 0/8 mm s cementom v pomere 4:1) zhotovte s hrúbkou 3 až 5 cm.

Dlaždice musíte vkladať do nestvrdnutej malty. Šírka škár je min. 3 mm.

Pri plochách väčších ako 20 m2 je potrebné zhotoviť dilatačné škáry.

Škáry po uložení vyplňte škárovacou maltou a dlaždice ihneď vyčistite. Plochu nezaťažujte min. 3 dni !

Uloženie na podkladové platničky:

Podkladové platničky rozložte na rovný podkladový betón, umiestnite ich do rohov podľa použitých rozmerov dlaždíc.

Dlaždice sa musia uložiť presne a na tesno. Škáry sa neuzatvárajú.

Povrchová voda, ktorá cez škáry pretečie, je po povrchu betónu odvádzaná do odvodňovacieho systému. Plocha je ihneď použiteľná.

Čistenie a údržba:

Povrch plochy čistite nasucho zametaním alebo striekaním vodou. Fľaky očistite špeciálnym prostriedkom (informujte sa u našich pracovníkov).

Plochu môžete v prípade potreby rozobrať a opäť uložiť tak, že to nebude poznať.

Vzory kladenia: